श्राव्य आणि दृक – मराठी कविता

001 – स्वातंत्र्याचे स्तोत्र – जयोsस्तु ते श्रीमहन…

002 – शस्त्रगीत – व्याघ्र नक्र सर्प सिंह

003 – अखिल हिंदू विजय ध्वज

004 – सिंहगडाचा पोवाडा

005 – छंद नसे चांगला (लावणी)

006 – रथ जगन्नाथाचा – महाराज

007 – तारकांस पाहून – सुनील नभ हे

008 – तनुवेल – सकाळीच तू तोडित असता

009 – सुकतातची जगी या

010 – नवपारिजात माला

011 – सायंकाळी रानात चुकलेले कोकरू