poem021

तुम्ही आम्ही सकल हिंदु

            तुम्ही आम्ही सकल हिंदु | बंधूबंधू
तो महादेवजी पिता आपुला चला त्या वंदू || ध्रु ||
            ब्राम्हण वा क्षत्रिय चांग | जरि झाला
            कसलेंहि रूप वां रंग | जरि ल्याला
            तो महार अथवा मांग | सकलांला
            ही अेकचि आअी हिंदुजाति | आम्हास तिला वंदूं

अेकची देश हा अपुल्या | प्रेमाचा
            अेकची छंद जिवाच्या | कवनाचा
            अेकची धर्म ही आम्हां | सकलांना
            ही हिंदुजातिची गंगा आम्ही तिचे सकल बिंदू
            रघुवीर रामचंद्राचा | जो भक्त
            गोविंदपदांबुर्जि जो जो | अनुरक्त
            गीतेसि गाअुनी पूजी | भगवंत
            तो हिंदुधर्मनौकेत बसुनिया तारतो भवसिंधु
            अुभयांनि दोष अुभयांचे | खोडावे           
व्देषासि दुष्ट रुढीसी | सोडावें
            सख्यासि आअिच्यासाठी | जोडावें
            आम्ही अपराधांसी विसरुनि प्रेमा पुन्हा पुन्हा सांधू
            लेकुरें हिंदुजातीचीं | हीं आम्ही
            आमुच्या हिंदुधर्मासी त्या कामीं
            प्राणही देअुनी रक्षू | परिणामीं
            यां झेंड्याखाली पूर्वजांचिया अेकाची नांदूं                

रत्नागिरी १९२५

Back to song list